Prantas

Actividades relacionadas coas plantas: recoñecemento, recollida, elaboración…

A arcilla / Xela

Aceites e plantas medicináis /

Coñecemento e recolección de algas / Isabel e  Ginés

Milenrama, hipérico, dente de león / Xela

Plantas que curan plantas / Carlos

Plantas silvestres, medicináis e comestibles / Xela, Isabel e Ginés

Recetas con plantas / Xela, Isabel e Ginés

Recoñecemento de plantas / Xela, Isabel e Ginés

Xabróns artesanáis / Mati

Dulce Revolución