Varios

miscelánea…

Instalación software libre / 15.06.2018

Enerxía libre: motor-xerador Bedini / 15.05.2017